Koneellinen annosjakelu

Annosjakelupalvelussa mukana oleva asiakas saa lääkkeensä apteekista annospusseihin pakattuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Asiakas saa annospussinauhan lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset. Lääkityskortista selviää myös muiden kuin annosjaettavien lääkkeiden tiedot, mukaan lukien käytössä olevat itsehoitovalmisteet, mikäli asiakas on ne apteekille ilmoittanut.

Palveluun sisältyy apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkistus. Siinä selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.

Kokonaislääkityksen tarkistus on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä sen avulla on poistettu haitallisia lääkeyhdistelmiä ja vähennetty monen potilaan lääkekuormaa. Tarkistuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Koneellinen annosjakelu maksaa noin 7,00 € viikolta. Annosjakelupalvelussa mukana olevilla asiakkailla on mahdollisuus tiliasiakkuuteen, jolloin asiakasta laskutetaan kerran kuukaudessa. Kysy lisää henkilökunnaltamme.

Lisätietoa annosjakelusta saat täältä.